Proefles

De cirkel, ellips, rechthoek en driehoek zijn grondvormen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat elk voorwerp/object/mens/dier daar uit opgebouwd is. Dus ook hier is kijken erg belangrijk. In dit hoofdstuk ga ik je meenemen in de wereld van de grondvormen. Ga je mee?